EĞİTİM KATEGORİLERİ

EĞİTİM VİDEOLARI

Güncel Video

Ankara Ticaret Odası Online Eğitim Portalı hizmete açıldı.

Kullanıcı Yorumları

"Toplam 2 adet eğitimizini aldım, emeği geçen herkese teşekkürler."

Ahmet Akpınar

"Çok başarılı eğitimler var, hazırlayanlara çok teşekkürler."

Sevda Pakyüz

"Yazılım konusunda hazırlanmış eğitimler oldukça faydalıydı."

Elifsu İnce

"Çok faydalı bilgilerin yer aldığı bir ortam, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım."

Ahmet Hamdi Sur

"Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin emeğine sağlık, çok çeşitli branşlarda farklı faydalar sunan bir ortam olmuş."

Sezin Bilgin

POPÜLER DERSLER

 • sabbi-profile-pic

  Ürün Fotoğrafçılığı

  DERSE GİT

  Ürün fotoğrafçılığı günümüzde artık sadece profesyonel fotoğrafçılar tarafından değil, firmaların kendileri tarafından da yapılmakta. Bu derste kendi ürünlerinizin fotoğraflarını çekmek için fotoğraf makinesi ayarları, ışık, kullanılacak studyo ekipmanları ile ilgili bilgileri ve ürünlerinizi çekmek için gereken ipuçlarını bulacaksınız.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Şikayet Yönetimi

  DERSE GİT

  Dersin birinci bölümünde etkili iletişim konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İletişimde görülen engelleri inceleyerek, bu engellerle nasıl baş edebileceğinizi öğreneceksiniz. Aktif dinleme ve açık iletişim gibi stratejileri şikâyet yönetiminde nasıl kullanacağınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız. İkinci bölümde iletişim kazalarını, iletişim farklılıklarını, anlaşmazlıkların sebeplerini ve yönetimini öğreneceksiniz. Üçüncü bölümde ise şikâyet yönetiminin ne olduğunu ve başarılı bir şikâyet yönetimi için gerekli adımları öğrenecekseniz; Yanlış yönetilen şikâyet başvuru örneklerini görecek ve başarılı şikâyet yönetim tekniklerini ve şikâyet esnasındaki çözüm yollarını öğreneceksiniz. Ayrıca şikâyet eden müşteriyi psikolojik olarak sakinleştirme yollarını göreceksiniz.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Çatışma Yönetimi

  DERSE GİT

  Çatışma sözcüğü çoğumuz için her ne kadar hararetli bir tartışma anını çağrıştırsa da bu, aslında bir anlaşmazlığın iyi yönetilmemesinin sonucudur. Tarafların birbirleriyle etkileşimlerindeki uyuşmazlık olarak tanımlayabileceğimiz çatışma, etkin yönetildiği takdirde olumsuz sonuçlar yerine, kişilere ve kurumlara oldukça faydalı sonuçlar sağlayan bir durum haline gelir.

  Çatışma, insan ilişkilerinin doğal bir parçası ve hayatımızın bir gerçeğidir. Hepimiz her gün şirket içindeki diğer çalışanlarla, yöneticilerimizle, ekibimizle, dış müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, birlikte iş yaptığımız insanlarla iletişim kuruyor ve sık sık kendi beklentilerimizle karşı tarafın beklentilerinin örtüşmediği durumlarla karşılaşıyoruz. Bazen bu nedenle yöneticimizle ve ekip arkadaşlarımızla tartışıyor, birlikte iş yaptığımız insanlardan kaliteli hizmet alamıyor ya da müşteri kaybediyoruz. İyi yönetilen çatışma durumları ise; problemlere uzun vadeli çözümler getirmemize, müşterilerimize daha iyi hizmet vermemize ve şirket içi ilişkilerimizi sağlamlaştırmamıza olanak tanır. Çatışma durumlarını iyi yönetebilmek ve bu sayede faydaya dönüştürebilmek bizim elimizde.

  Bu eğitim ile KOBİ çalışanlarının her gün iç ve dış müşteriler ile yaşadıkları çatışmaları daha iyi tanımlayıp analiz edebilmeleri, etkin çatışma yönetimi tekniklerini öğrenmeleri, gerek şirket içi gerekse dış ilişkilerde yıkıcı çatışmaların yerini yapıcı çatışmaların alması, bu sayede karlılık, performans, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi olumlu sonuçların artması ve huzurlu bir iş ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğitim sonucunda öncelikle çatışmayla ilgili farkındalık artacak, çatışmaların nedenleri ve sonuçları incelenip değerlendirilebilir hale gelecek ve çatışma yönetimi teknikleri ile olumlu sonuçlar elde etmenin yöntemleri vaka analizleriyle çatışma yöntemlerinin uygulamalarına dair fikirler oluşacaktır. Bu eğitimin ardından çatışma artık kaçınılması gereken bir durum olmaktan çıkıp fayda yaratabileceğiniz değişim fırsatlarına dönüşecektir.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Kurumlarda Stres Yönetimi

  DERSE GİT

  Kuruluşunuzda devamsızlık ve hastalık izinleri yüksek oranlarda mı seyrediyor? Yüksek işten ayrılma oranları ile mi karşı karşıyasınız? İş kazalarında bir artış mı gözleniyor? Çalışanların odağı sıklıkla negatifte mi sabitleniyor? Şikâyet eğilimleri fazla mı? Verimlilik düzeyleri düşük, maliyet düzeyleri yüksek mi seyrediyor? Eğer tüm bu soruların cevapları "evet" ise, bazı önlemler almanın gerekli olduğu kesin, çünkü yukarıda belirtilmiş olan soruların hepsi örgütsel 4 stres bulgularını taşıyorlar. Kurumunuzun iç dengelerinin bozulmuş olma olasılığı yüksek görünüyor. Bu derste örgütsel stresin kaynaklarını ve belirtilerini nasıl tanımlayacağımızı, sonrasında da stres önlemede başarılı olmak için nasıl bir program izlenmesi gerektiğini öğreneceğiz.

  Daha Fazlası
 • sabbi-profile-pic

  Programlamanın Temelleri

  DERSE GİT

  Bu ders dört bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümler;

  -Bölüm 1: Programlama Nedir?

  -Bölüm 2:Programlama Dili Elemanları, Genel Yapısı ve Programlamaya Giriş

  -Bölüm 3: Fonksiyonlar ve Döngüler Nedir?

  -Bölüm 4: Diziler Nedir? Dizi Tanımlayalım 

  olarak sıralanmıştır.

  Birinci bölümde temel bilgisayar kavramları ve programlama hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ekran, klavye, fare, okuyucular, mikrofon, dokunmatik aletleri kapsayan bütün cihazlara donanım denir. Yazılım; bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisidir. Programlama bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca her şeydir. Yüksek ve düşük seviye programlama dilleri vardır. Programlama dillerine örnek olarak C, C++, JavaScript, Python gibi dilleri gösterebiliriz. Algoritma; belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma adımında belirtilen bir veya bir grup işlem, standartlaşmış olan ve akış şeması adını verdiğimiz geometrik şekiller ile ifade edilir.

  İkinci bölümde programlama dilinin genel yapısı ve elemanlarına değinilerek programlamaya giriş yapılmıştır. Yazılım geliştirme elemanları olarak javascript html ve css dilleri kullanılmış, geliştirme için de Notepad++ programının kullanımı tavsiye edilerek, temin ve kullanımı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Değişkenler genel itibari ile bazı formatlarda tanımlanır. Bu formatlar veri türleridir. Veri türleri tamsayılar metinler şeklinde sıralanır. Sabit (constant) diye adlandırdığımız değeri değiştirilemeyen ifadeler const anahtar sözcüğüyle birlikte bildirilir. Javascript genel olarak bütün web tarayıcılarında çalışan bir betik dilidir. Betik dili, web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. Programlama ile matematiksel işlemleri kullanabiliriz. Bunlardan en önemlileri; toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir. Bunlara ek olarak mod alma yani kalan bulma gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Javascript dili ile matematiksel olarak karşılaştırma işlemi yapabilirsiniz. Bunlar büyüktür , küçüktür ve denktir koşullarıdır. Yazılım dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de koşullu programlamadır. Eğer, eğer değilse mantığında çalışan bu sisteme göre koşullu şartlı döngüler oluşturabilir yazılıma neler yapacağını anlatabilirsiniz.

  Üçüncü bölümde fonksiyonlar ve döngüler ele alınmıştır. Fonksiyonlar birden fazla işi ya da görevi yerine getirebilen olaylar dizisidir. Parametreli ve parametresiz fonksiyon türleri vardır. Bir komut bloğunu birden çok kez çalıştırmak için döngüler kullanılırlar. En çok for döngüsü kullanılır. Bir değişken için tanımladığımız koşul içindeki komutlar döngü tamamlanıncaya kadar çalışır. While da kullanılan başka bir döngü türüdür.

  Dördüncü bölümde diziler hakkında bilgi verilmiştir. Birden fazla verinin saklanması için oluşturulan değişkenlere dizi adı verilir. Dizilerin oluşturulmasındaki temel düşünce birden fazla veriye tek bir değişken altından erişebilmektir. Dizinin bir adı ve dizi içeresindeki bir elemanın dizinin kaçıncı elemanı olduğunu belirten bir indisi mevcuttur. Bir dizinin çok boyutlu olması, genel olarak her elemanında farklı birer dizi içerdiği anlamına gelmektedir. Bu diziler de kendi içlerinde farklı indekslerde değerleri tutar. Çok boyutlu dizileri tek boyutlu diziler yeterli gelmediğinde kullanırız. Daha önceki bölümlerimizde while döngüsünü görmüştük. While döngüsü bize bir sayıya kadar değer döndürmemizi sağlıyordu. While döngüsünü ise dizinin boyutuna kadar saydırıp dizi içindeki elemanları aldırabiliriz.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Python Programlama - 1

  DERSE GİT

  Programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Bir diğer deyişle programlama, bilgisayarın ya da hesaplama kapasitesi olan bir birimin donanımının çalışmasına yön veren komutlar, kelimeler, süreçler ve aritmetik işlemlerdir. Python ise programlama işleminin gerçekleştirildiği programlama dillerinden bir tanesidir.

  Yaşamınızın bir döneminde herhangi bir programlama dili ile az veya çok ilgilendiyseniz, Python adını duymuş olabilirsiniz. Önceden bir programlama dili deneyiminiz hiç olmamışsa dahi, Python adının bir yerlerden kulağınıza çalınmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Bu satırları okuyor olduğunuza göre, Python adını en az bir kez duymuş olduğunuzu ve bu şeye karşı içinizde hiç değilse bir merak uyandığını varsayabiliriz.

  Peki, en kötü ihtimalle kulak dolgunluğunuz olduğunu varsaydığımız bu şey hakkında acaba neler biliyorsunuz? İşte biz bu ilk bölümde, fazla teknik ayrıntıya kaçmadan, Python hakkında kısa kısa bilgiler vererek Python’ın ne olduğuna ve bununla neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

  Hazırlanan içerik ve ders özeti vasıtasıyla, katılımcıların, temel internet kullanıcısı seviyesinden Python ile başlangıç seviyesinde yazılım geliştirebilen kullanıcı seviyesine çıkarılması planlanmıştır. İçeriğin her bölümü bir önceki bölümünün kavram ve konseptleri üzerine oturtulmuş ve başlı başına verilebilecek bir eğitim paketi halinde sunulmuştur. Bu dersin (Python Programlama-1) tamamlanmasıyla bir sonraki derste, Python Programlama-2’de, detaylarını vereceğimiz kavramlara giriş yapmış olacağız.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  WordPress Kullanımı

  DERSE GİT

  Bu ders dört bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümler;

   • Bölüm 1: WordPress ile İlgili Temel Bilgiler

   • Bölüm 2: WordPress Gösterge Paneli ve Ayarlar

   • Bölüm 3: İçerik ile Çalışmak

   • Bölüm 4: Temalar ve Bileşenler

  olarak sıralanmıştır.

  WordPress, bir İçerik Yönetim Sistemidir. Yani teknik donanımı olmayan kullanıcıların web sitesi ekleme, düzenleme ve yönetmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir web uygulamasıdır. Birinci bölümde WordPress’in iki versiyonu olan Wordpress.org ve Wordpress.com arasındaki fark ele alınmıştır. Wordpress.org, WordPress web sitesinden yazılım indirilmesini ve web sunucusuna yüklenmesini gerektirir. Ayrıca, bir de alan adı almanız gerekir. WordPress.com ise bir alan adı veya web sunucusu hizmeti gerektirmeden internet tarayıcısı üzerinden http://wordpress.com/ adresine giderek bir web sitesi kurmanıza imkân verir. 

  İkinci bölümde Gösterge Paneli yani WordPress yönetici alanının kontrol panelinin detayları ele alınmıştır. Blog yazısı yazma, sayfa oluşturma, bileşen ekleme, site ayarlarını değiştirme, hızlı taslaklar, istatistikler ve kullanıcı yorumlarının değerlendirilmesi gibi sık kullanılan seçenekler gösterge panelinde yer alır. Gösterge paneli, yönetici menü alanı ve modüller alanı olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Wordpress.com alan adınızın (site URL’si) sonuna /wp-admin ekleyerek gösterge paneline erişebilirsiniz.

  Üçüncü bölümde içeriklerle çalışma konusu ele alınmıştır. WordPress’te iki temel içerik türü vardır: Blog yazıları ve Sayfalar. Blog yazıları, temelde sitenizde yayımlayabileceğiniz makalelerdir ve blog’unuzun ana sayfasında ters kronolojik sırada listelenen içeriklerdir. Uygun içerik yapısı oluşturmak ve blog yazılarını konularına göre düzenlemek için Kategoriler içinde gruplandırılabilirler. Sayfalar, “sıradan web sayfaları” olarak tanımlanabilir. Sabittirler ve “Hakkında”, “İletişim”, “Gizlilik Politikası” gibi içerikler için uygundurlar. Sayfalar, Kategoriler ile ilişkilendirilemez ve sayfalara Etiket atanamaz, doğaları gereği hiyerarşiktirler.

  Üçüncü bölümde bu temalar ve bileşenler ele alınmıştır. WordPress’te, kodlama bilgisi gerekmeden, ana sayfanızı ve web sitenizin genel tarzını yenilemek için kolay bir yol olan temalar bulunur. Temalar web sitenizin sayfa tasarımını kolayca değiştirme imkânı sağlar. Wordpress.com’da 300’den fazla mevcut tema vardır. Bileşen; web sitenizin kenar çubuğuna ekleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz içerik veya araçlara verilen isimdir. Bileşenler ile, hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan, sitenizin kenar çubuğundaki içeriği ayarlayabilir ve yayınlayabilirsiniz.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

  DERSE GİT

  Dünyada sanayi devrimi ile başlayan ve giderek ağırlaşan ortam ve çalışma koşullarının sonucu işçi sayılarında ölüm oranı artmış buna bağlı olarak işçiler bu ölümlere ve kazalara dikkat çekmek adına seslerini duyurmaya başlamışlardır. İnsan hayatına verilen değerin ön plana çıkması sonucu bu iş kazalarına ve ölümlere karşı önlem almak adına çalışmalara başlanmıştır. 1600’lü yılların ortasında İtalyan Hekim Bernardino Ramazzini edindiği muayenesel bilgiler sonucunda gelen hastaların ortak şikâyetlerle gelmesi sonucu “yapılan iş ile yakalanan hastalık arasındaki ilişki” sorusunu gündeme getirmiş ve hekim arkadaşlarına “ilk önce hastanızın yaptığı işi sorun” tavsiyesinde bulunarak İş sağlığı ve Güvenliğinin temelini atmıştır. Ülkemizde gelinen süreçte ise maalesef durum pek iç açıcı olmamakla birlikte AB uyum sürecinde bir takım yasal düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmaya çalışılmış fakat yine de istenilen düzeye gelinememiştir.

  Ülkemizdeki iş kazaları istatistiklerinin yüksek olması bu konuda ülke olarak yeterli bilince ulaşmadığımızın göstergesidir. Bu istatistiklerin aşağı çekilmesi ancak bireysel bilinçlenmenin genele yayılarak ülke çapında uygulanması ile olacaktır.

  Ders sonunda katılımcıların iş güvenliği bilincinin artması, ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlanması ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bireysel kazanımlar elde edilmesi, sorumluluklar konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

  Daha Fazlası
 • sabbi-profile-pic

  Ofiste Sağlıklı Yaşam

  DERSE GİT

  Birçoğumuz için ofis yaşamı, hayatımızın azımsanamayacak bir bölümünü kapsar. Gün boyunca, uyanık kaldığımız sürenin yarısında ofis ortamında bulunduğumuzu düşünürsek, sağlıklı bir ofis ortamının önemini anlamak zor olmayacaktır. Sağlıklı bir ofis yaşamı sadece çalışanlar için değil şirketler için de büyük önem teşkil etmektedir. Psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı bir çalışan daha üretken ve daha verimli olacak, çevresindekilerle daha sağlıklı ilişkiler kuracak dolayısıyla da ekip çalışmalarında daha başarılı olacaktır. Şirketlerin olumlu imajlarının korunması ve kendi içlerindeki sürdürülebilirlikleri de sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışanlarla mümkün olacaktır.

  Sağlıklı bir ofis yaşantısının sağlanabilmesi için bireysel ve kurumsal ölçekte yapılabilecek değişiklikler ve alınabilecek önlemler mevcuttur. Bu dersin kapsamında ofis ortamında oluşabilecek risk faktörleri hakkında çalışanları ve kurumları bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında ise şartların iyileştirilmesi adına paydaşların üzerlerine düşen görevler tartışılacaktır.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Bilgi Güvenliği - Caner Köroğlu

  DERSE GİT

  Bu ders, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı’nın mali
  desteği ile gerçekleştirilen Bilişimle Girişimci Kadın (bgk.org.tr) projesi kapsamında hazırlanmıştır.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Zor İnsanlarla Baş Etme

  DERSE GİT

  Yaşamın her alanında karşımıza iletişim kurmakta zorlandığımız kişiler, çözmekte zorlandığımız ve bizi strese sokan durumlarla karşılaşırız. Bazıları sürekli bir şeylerden şikâyet eder, bazıları karşı tarafı küçük düşürmeye çalışır, bazıları kendini olduğundan daha yetkin göstermek arzusundadır, bazıları da her olayın olumsuz yanını görme eğilimindedir. Söz konusu iş yaşamı olduğu zaman zor insanlarla ve zor durumlarla başa çıkmak daha önemli bir sorun haline gelir. Çünkü baş edemediğimiz her ilişki ve durum iş yerinde hem bizim başarımızı, verimimizi, mutluluğumuzu hem de çalıştığımız iş yerinin verimini ve huzurunu etkiler. İş yerinde bazen bizimle aynı konumda çalışan, bazen yöneticisi olduğumuz bazen de müşterimiz olan zor insanlarla karşılaşmaktayız. Bu nedenle kimlerin ve hangi durumların bize zor geldiğini, onların zorlayıcı davranışlarını ve zor insanlarla başa çıkmak için nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz bize fayda sağlar. Önemli olan zor insanların davranışlarını kişiselleştirmememiz ve onlarla nasıl baş edebileceğimizi bilmektir. Bu eğitim ile KOBİ çalışanlarının zor insan tiplerini analiz edebilmeleri ve onlara uygun baş etme teknikleri ile iletişimlerini yönetebilmeleri ve karlılık, performans, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi olumlu sonuçların artması ve huzurlu bir iş ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğitim sonucunda zor insanlarla iletişim bizi strese sokan olumsuz bir deneyim olmaktan çıkıp karşı tarafta farkındalık uyandırabileceğimiz ve onun zorlayıcı davranışlarını değiştirmesini sağlayabileceğimiz bir deneyime dönüşecektir.

  Daha Fazlası
  sabbi-profile-pic

  Tasarım Odaklı Düşünme'ye Giriş

  DERSE GİT

  “Tasarım” denince akla genelde ürünlerin kalitesi ve/veya estetik görünümü gelir ancak son zamanlarda tasarımın asıl amacı iyi olmayı teşvik olmuştur. Bu düşünme tarzı, iş yeniliğinde kullanılmak üzere yönetimin de dikkatini çekmiştir.

  Tasarımcı, gerçek problemleri tespit edip en etkin bir şekilde çözmesini bilir. Probleme, farklı açılardan ve perspektiflerden yaklaşır.

  Tasarım odaklı düşünme, tasarımcının iyilik mantığından yola çıkar ve çoğunlukla, problemin farklı yorumlanmasını ve görüş açısı çeşitliliği olmasını sağlayan, çok disiplinli ekipler tarafından kullanılır ve yaratıcı çözümlere yönlendirir.

  Tasarım odaklı düşünme, kanıtlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. Aslında, insanların problemleri ele alma biçimlerini değiştirir.

  Tasarım odaklı düşünme, insanları daha önceden var olmayan alternatifleri keşfetmeye ve seçenekler yaratmaya teşvik eder. Odak noktası, kullanıcının ihtiyaçlarıdır ve paydaşların kültürü ve bağlamının anlaşılmasıyla ilgilidir. Aslında, amacı insanların gerçekten ihtiyaç duydukları ürün veya hizmeti yaratmak, problemlerini çözmek ya da isteklerini karşılamak olan insan-merkezli bir tekniktir. Tasarım odaklı düşünmede en yüksek öncelik, insanların ihtiyaçlarıdır.

  Bu derste, katılımcılar takımlar halinde, ortamlarında karşılaştıkları bir çözüm üzerinden gidecekler ve tasarım odaklı düşünme yöntem/süreçlerini ve tekniklerini kullanarak çözüm ve yenilik geliştireceklerdir.

  Dinlemeye, kullanıcıyla empatiye, beynin tamamıyla düşünmeye, işbirliği ve deneyimlemeye odaklanan tasarım odaklı düşünme, mimari ve tasarımdan ICT’ye, pazarlama ve ürün geliştirmeden şehir planlamacılığına, yerel yönetimlere vs. kadar birçok alanda uygulanabilir.

  Daha Fazlası