Bilgi Güvenliği – Caner Köroğlu

DERSE GİT

Bu ders, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı’nın mali
desteği ile gerçekleştirilen Bilişimle Girişimci Kadın (bgk.org.tr) projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Dronelar ve Ticari Amaçlı Kullanımları

Skype Kullanım Eğitimi