Dış Ticaret

DERSE GİT

Dersin ilk bölümünde, dış ticarete ilişkin kavramlara değinilecek; dış ticarete yönelmeyi gerektiren hususlara ilişkin bilgi verilecek. Ayrıca bu bölümde dış ticarete yönelerek gelişen KOBİ örneklerine de değinilmiştir.

Dersin ikinci bölümünde, dış ticaret süreçlerine ilişkin mevzuat, kurallar, yazışma teknikleri, piyasa araştırması ve müşteri bulma yöntemleri, teklif hazırlama ve fiyatlandırmaya ilişkin teknikler uygulama örnekleri ve süreçlerle ilişkilendirilerek anlatılmıştır.

Dersin son bölümünde ise dış ticarette karşılaşılması muhtemel bazı sorunlara değinilerek, söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak uzmanların görüşlerine yer verilerek dış ticaretle uğraşan KOBİ’ler için pratik bir çözüm anahtarı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çevrim İçi Form Oluşturma

Microsoft Excel ile Pivot Tablolar