Satış ve Pazarlama – Sadık Vural

DERSE GİT

Bu ders, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile gerçekleştirilen Bilişimle Girişimci Kadın (bgk.org.tr) projesi kapsamında hazırlanmıştır

Proje Yönetimi Yazılımı – PROJECTLIBRE

Web Konferans Araçlarına Ait Temel Kavramlar ve Başlıca Avantajlar